Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

ANH CHƯƠNG CỤC... CẤM HÁT

NGUYỄN THẾ THỊNH

Xin méc với anh Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng cục Cấm, Bộ Văn Thể Du:
- Hiện em thấy hầu hết các buổi chào cờ bọn chúng hát Quốc ca chỉ hát lời 1, không hát lời 2 là cực kỳ sai với bản gốc Tiến quân ca của Văn Cao. Lời hát cũng không đúng bản gốc  luôn.
Đề nghị anh xem xét.
- Bài Chào mừng Đảng Cộng sản VN bản gốc của Đỗ Minh có tựa (và cả trong lời) là Chào mừng Đảng Lao động VN.
Đề nghị anh xem xét nốt.
Muốn méc anh nhiều nhưng chừng đó đã, hé. Sợ anh tẩu hỏa nhập ma.
Con đường xưa chả là cái đinh chi mô anh.
Anh cấm được hai bài trên thì anh là đỉnh của đỉnh.
Chơi luôn đi anh. Thế anh mới là tinh của tinh tướng :P
Kính anh
Nỗi ám ảnh của đời em.

***
P/s: Còn chuyện chúng nó dịch Tư bản luận theo kiểu lược dịch; chuyện Di chúc của Bác Hồ bản công bố đầu tiên (nay vẫn lưu truyền) không đúng bản gốc để em méc bên Cục Xuất bản :PKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét