Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Bệnh viện Nguyễn Bá Thanh

Thành lập Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng để điều trị miễn phí cho bệnh nhân là ý tưởng vô cùng nhân văn của ông Nguyễn Bá Thanh lúc còn ở Đà Nẵng.
Lúc đó hoàn toàn có thể làm được bởi ông Thanh có tâm huyết, có uy tín và có sức mạnh để kêu gọi các nhà hảo tâm và các tổ chức phi chính phủ tài trợ.
Ông Thanh đi sớm, bây giờ Đà Nẵng ngồi bàn, đưa ra nhiều phương án nhưng chưa phương án nào được thông qua.
Theo quan điểm cá nhân của tui thì không nên quốc hữu hóa bệnh viện này vì như thế khó thực hiện được mục đích ban đầu. Cách tốt nhất nên cổ phần hóa nhưng phải có các điều kiện sau:
- Một là, đổi tên bệnh viện thành Bệnh viện Nguyễn Bá Thanh, bệnh viện chuyển thành bệnh viện đa khoa nhưng vẫn đầu tư khoa ung bướu thành khoa được trang bị hiện đại và vẫn chữa ung thư miễn phí cho người nghèo. (Tên bệnh viện là để tri ân người đưa ra ý tưởng và “thương hiệu” Nguyễn Bá Thanh vẫn có sức lan tỏa lớn, làm bệnh viện đa khoa là để thu tiền bên này nuôi bên khoa ung bướu).
- Hai là, mời ông Nguyễn Công Khế (hiện làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn truyền thông Thanh Niên làm Chủ tịch HĐQT của bệnh viện. Ông Khế là người rất thân thiết và có nhiều ý tưởng chia sẻ với ông Nguyễn Bá Thanh lúc sinh thời, ông cũng là người có khả năng kêu gọi bạn bè ông góp vốn tối thiểu 51% để ông đứng ra làm đại diện. Ông Khế hiện là Phó chủ tịch Hội Việt Mỹ, đó là một thuận lợi.
- Ba là, mời ông Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng (trong tháng sau sẽ về hưu) làm Giám đốc. Ông Chiến là người biết rõ nhất ý tưởng hình thành bệnh viện; ông cũng là học sinh miền Nam như ông Thanh và cũng từng làm Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài. Ông Chiến là người có rất nhiều ý tưởng đặc biệt.
Nếu 3 điều kiện trên đây được đáp ứng thì việc duy trì một bệnh viện nhân văn như ý tưởng ông Nguyễn Bá Thanh là có thể làm được.
Không biết ai có cao kiến gì hơn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét