Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Mưu kế tương đồng

Ở chốn rừng xanh, loài dê bị Sói, Gấu, Cáo ức hiếp đến mức không thể sống nỗi. 
Một hôm, Dê trưởng mang lễ vật dâng cho Chúa rừng, đoạn ghé tai thì thầm bla, bla… Chúa rừng xanh phá lên cười rồi gật đầu lia lịa.
Dê trưởng về, tập trung hết dê trong rừng lại mà rằng, “Chúa rừng đã đồng ý, sắp đến sẽ có một trong ba anh là Sói, Gấu, Cáo về làm thủ lĩnh của chúng ta”.
Đàn dê bất bình, đi đâu cũng bàn tán và cho rằng không thể để loài ức hiếp chúng lâu nay lại làm thủ lĩnh của chúng. 
Tuy phản ứng nhưng tụi dê chưa biết làm cách nào chống lại.
Tin tức loan nhanh đến tai Sói, Gấu, Cáo.
Vài hôm sau, cả Rừng xanh sửng sờ khi hay tin Gấu bị ngạt khí ga.
Tin đồn bị Sói hoặc Cáo hãm hại.
Vài hôm sau nữa, cả Rừng xanh sửng sờ khi hay tin Sói và Cáo cùng đi nhậu với nhau về ngủ thì ngủ luôn.
Tin đồn Sói và Cáo cùng âm mưu hại nhau. Mưu kế tương đồng.
Dê trưởng lại mang lễ vật đến dâng Chúa rừng. Chúa rừng mở tiệc đãi Dê trưởng.
Dê trưởng nhậu xong thì không tỉnh lại được. Tin tức lan truyền rằng Dê trưởng bị thượng mã phong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét