Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

“CÔ ĐỨNG ĐÓ LÊ NIN KHÔNG NÓI…”

Các học viên cử nhân chính trị kể:
Mỗi lần thi hết môn họ thường đút tài liệu dưới học bàn để chép. Một lần, anh học viên chép đến đoạn: Lê nin nói: “ thì cô giáo đến đứng cạnh. Anh này đút tài liệu sâu vào học bàn rồi ngồi im. Cô giáo hỏi: Lê nin nói gì sao không thấy viết vô? Anh học viên đáp: “Cô đứng đó Lê nin không nói, cô đi Lê nin mới nói”. Hehe.
Một lần khác, anh học viên viết đến đoạn “Bác Hồ sang Xiêm…” thì thấy giáo đến, anh ta ngồi im, thầy hỏi, Bác sang Xiêm rồi đi đâu? Anh học viên nói, “Dạ, thầy đi Bác mới đi tiếp, thầy đứng đó, Bác không đi”.
*
Ở Việt Nam, cán bộ cấp trưởng phó các ban ngành cấp tỉnh trở lên, ngoài bằng cử nhân, kỹ sư về chuyên môn còn phải có bằng cử nhân chính trị, cử nhân quản lý nhà nước và được đào tạo cấp chiến lược về quốc phòng…Sau này, người ta gọi 3 bằng sau là kỹ sư đảng, kỹ sư nhà nước và kỹ sư quốc phòng…Những người chưa đủ 3 bằng sau thì được nợ nhưng phải trả dần. Vì thế, khi được bổ nhiệm lên chức vụ phó giám đốc sở chẳng hạn thì thời gian chủ yếu là…đi học (học đủ bằng đôi khi đã đến lúc…chuẩn bị về hưu).
Việc học cũng không trung thực thì làm sao làm việc trung thực? Thế nên có ông chủ tọa tòa xử vụ quan chức tham nhũng hỏi bị cáo, đã học rồi sao không làm theo, bị cáo trả lời, vì không nhớ, tài liệu quên dưới học bàn nhà trường rồi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét