Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

KHÔNG GIÀU MỚI LẠ

Hôm qua viết hai chuyện về đấu giá đất và thuê đất trồng nén, nhiều người cho rằng đó là chuyện bốc phét. Tui nói nì, đất đai thì qua thời sốt, đứng hình rồi nên không kể, còn ai về vùng biển có đất cát pha thuê rồi trồng nén, tôi thu mua cho, bảo đảm lãi khủng luôn.
Người đời chỉ hơn nhau ở chỗ ý tưởng và khả năng biến ý tưởng đó thành hiện thực. Tuy nhiên cũng đừng thấy người ta làm gì thì mình làm nấy. Những chuyện tui kể chỉ là khơi dậy cảm hứng trong suy nghĩ mà thôi.
Ví dụ: Nếu muốn con cháu của mình sau này khỏi vất vả mưu sinh, thì ngay từ bây giờ, nên mua một xe đồ sứ Việt Nam táng vào hầm bên cạnh khu lăng mộ tổ tiên, (Khi mua nhớ chọn nhiều sản phẩm khác nhau nhưng thành bộ). 4 thế hệ (chừng 100 năm) sau đào lên, không giàu mới lạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét