Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Thấy Xuân

NGUYỄN THẾ THỊNH

Thấy ngày như đã phiêu diêu
Thấy cây căng nhựa, thấy điều vu vơ.
Thấy mùa sáng ngẩn chiều ngơ
Thấy mưa đã sớm, thấy bờ nắng lên.

Thấy điều nhớ, thấy điều quên
Thấy ta như đã có tên là mình.
Thấy ai ở xứ thậm thình
Hình như thấy cả vô tình nơi đâu.
Thấy thơ còn thiếu một câu:
"Thấy xuân như thể lần đầu
thấy xuân".
2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét