Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

TRIẾT LÝ HÀNG HIỆU

Mình chơi với một anh cũng khá lâu rồi, không phải vì ảnh giàu có hay danh giá mà vì ảnh cũng quý mình, không chê mình ít tiền và…không danh giá.
Một hôm, ảnh đưa cái điện thoại Vertu ra hỏi, T. biết cái này nhiêu không, mình nhìn rồi đoán, khoảng 16 ngàn (đô).
Ảnh lại lột cái đồng hồ Rolex ra hỏi, cái này nhiêu? Mình đoán, khoảng 27 ngàn (đô).
(Mình đoán thế là vì mình có coi trên mạng).
Ảnh lắc đầu, bảo: Tôi mua cái điện thoại 1.800 nghìn (VND) được khuyến mãi thêm cái đồng hồ này đây.
Mình không tin.
Ảnh nói, T không tin là phải, bởi ai biết tôi hoặc nghe tên tôi cũng cho rằng tôi phải dùng hàng hiệu chứ không bao giờ dùng đồ nhái. Vì thế, quan điểm của tôi là không phải dùng cái gì mà là ai dùng.
Mình hỏi, vậy có khi nào anh ít tiền nhưng người ta cứ nghĩ anh nhiều tiền như tôi nghĩ không?
Ảnh bảo, ngày xưa tôi đã làm cho họ nghĩ thế, còn giờ thì ngược lại, đã đến lúc tôi phải công khai chuyện tôi dùng hàng nhái để mọi người nghĩ tôi…ít tiền.
Mình về nhà nghĩ ba ngày ba đêm không ra. Thôi, không nghĩ nữa. Mệt óc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét