Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Mỗi phóng viên đều là tổng biên tập

Nếu mình làm tổng biên tập một tờ báo điện tử, mình sẽ giao quyền cho phóng viên viết bài và tự đưa lên báo, đồng thời trực tiếp xuất bản và trả lời comment.
Có mấy cái lợi:
- Tin tức cập nhật nhanh hơn.
- Phóng viên sẽ thấy mình được tôn trọng hơn và có trách nhiệm hơn.
- Giảm được nhân sự biên tập.
- Làm báo qua điện thoại mọi lúc mọi nơi, khỏi tốn tiền mua sắm máy tính, laptop.
- Trình độ phóng viên (cả nghiệp vụ và độ thẩm chính trị) sẽ thể hiện rõ ràng hơn.
- Sự tương tác với bạn đọc tốt hơn và vì thế bạn đọc sẽ rất thích thú.

...
Vân vân…
*
Mình không sợ phóng viên viết sai vì họ có trách nhiệm với bản thân và có trách nhiệm với mình, vì mình tin họ.
(Trường hợp có sai thì người trực xóa trước khi liên hệ với phóng để “chỉnh”. Ai sai nhiều...nghỉ liền!).
*
Mình sẽ làm tổng biên tập và sẽ làm thế. Lúc nào thì...từ từ tính.

Lúc đó mình sẽ viết lời tựa, dòng đầu thế này: "Các bạn đang đọc một ấn phẩm độc đáo của một tờ báo độc đáo, nơi mỗi người đều là tổng biên tập của chính mình...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét